Megnyílt a fonyódi kormányablak

Ünnepélyes keretek között 2015. október 30-án került átadásra az új fonyódi Kormányablak.

A modern, a 21. század követelményeit kielégítő, teljesen akadálymentesített fonyódi integrált ügyfélszolgálat a korábbi okmányirodától eltérően új, immár központi helyen, a város szívében található Fonyódon, az Ady E. u. 1. szám alatti Balaton Kollégium épületében.

A fonyódi Kormányablak megnyitásával teljesült a Fonyódi Járás területén élő és a fonyódi Kormányablak által nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevő valamennyi állampolgárnak az az elvárása, hogy ügyeiket hatékonyan, gyorsan, egyszerűen tudják intézni.

Az ügyfeleknek már nem kell hivatalról-hivatalra járniuk, hanem elegendő felkeresniük egy Kormányablakot, ahol udvarias és gyors kiszolgálás mellett egy helyszínen, az ún. egyablakos ügyintézés keretében, a lakóhelyükhöz közel tudják intézni hivatalos ügyeiket, illetve ha az adott ügy nem intézhető a Kormányablaknál, akkor ott szakszerű útbaigazítást kaphatnak az ügy intézéséhez.

Az új fonyódi integrált ügyfélszolgálaton jelenleg 423 típusú ügyben lehet eljárást kezdeményezni. Ezen belül 265 olyan ügykör található, melyekben az ügyintézés nem a fonyódi Kormányablakban történik. Ezekben az esetekben a fonyódi Kormányablak a beadványokat továbbítás céljából átveszi, majd azokat továbbítja az eljárásra hatáskörrel rendelkező illetékes hatósághoz, azaz az ügyintézés helyére. Ebbe a körbe tartoznak pl. egyes építésügyi, családtámogatási kérelmek; nyugellátáshoz kapcsolódó kérelmek, bejelentések; táppénz, baleseti táppénz iránti kérelmek; rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítása iránti kérelmek; gyámhatósági, szociális ügyekkel összefüggő egyes kérelmek; megváltozott munkaképességű személyek ellátásával összefüggő egyes kérelmek; fogyatékossági támogatásra való jogosultság megállapításával kapcsolatos kérelmek; egyes állampolgársági ügyek; üzlet működési engedélyek kiadása iránti kérelmek; szálláshely-üzemeltetési engedélyek kiadásával kapcsolatos kérelmek, bejelentések; parlagfűvel fertőzött ingatlan bejelentések; földhasználati bejelentések; húsvizsgálat iránti kérelmek;  földi járműről végzett szúnyogirtás bejelentései; sírnyitás engedélyezése iránti kérelmek, fogyasztóvédelmi panaszok, közérdekű bejelentések; adó- és értékbizonyítvány kiállítása iránti kérelmek; földgáz-, vízközmű-, villamosenergia-, távhő-szolgáltatóval, hulladékgazdálkodási közszolgáltatóval szemben benyújtott kérelmek; hadigondozási igényjogosultság megállapítására vonatkozó kérelmek.

A fonyódi Kormányablak 54 esetben kizárólag tájékoztatás nyújtásával segíti az ügyfeleket hivatalos ügyeik intézésében, ezen felül kiegészítő szolgáltatásokat is nyújt, így pl. ügyfélkapu-regisztráció, az ingatlan-nyilvántartásból nem hiteles és elektronikusan hitelesített tulajdoni lap másolat lekérdezésének biztosítása, az Országos Cégnyilvántartási és Céginformációs Rendszer cégadatbázisába való betekintés biztosítása.

A Kormányablakokban intézhető ügyek száma várhatóan fokozatosan bővülni fog, ennek köszönhetően az ügyfelek egyre több esetben vehetik majd igénybe a Kormányablakok, így a fonyódi Kormányablak által nyújtott szolgáltatásokat.

A fonyódi Kormányablak 5 munkaállomással és hét ügyintézővel hétfőn 7.00-17.00 óráig, csütörtökön 8.00-18.00 óráig hosszított nyitva tartással valamint, kedden, szerdán és pénteken 8.00- 16.30-ig várja ügyfeleit.

A fonyódi Kormányablak megnyitásával a Fonyódi Okmányiroda a Fonyód, Ady E. u. 39. szám alatti működése megszűnt (az ügyfeleknek ezen túl  okmányirodai ügyekben is az új Kormányablak nyújt segítséget) a járási hivatal illetékességi területén működő többi okmányiroda (Balatonboglári Okmányiroda, Balatonlellei Okmányiroda, Lengyeltóti Okmányiroda) változatlan ügykörrel és változatlan ügyfélfogadási időben várja továbbra is az ügyfeleket.

A Fonyódi Járási Hivatal Fonyód, Ady E. u. 39. szám alatti hivatalos helyiségében történik továbbra is a fonyódi, a balatonboglári, a balatonfenyvesi és az ordacsehi lakosok gyámhatósági ügyeinek, valamint a Fonyódi Járás valamennyi településén lakók szabálysértési és egyéb járási hatósági ügyeinek intézése.

 

SMKH Fonyódi Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi Osztály

8640 Fonyód, Fő u. 19.  Telefon: (06-85) 560-054, 360-160, Fax: (06-85) 560-054

 E-mail: hivatal@fonyod.gov.hu  Honlap: www.somogy.gov.hu

 

Somogy Megyei Kormányhivatal

Fonyódi Járási Hivatal

Közzétéve: 2017.09.04, 16:36 Szerző: Ellinger József

Humán szolgáltatások fejlesztése

Pályázati azonosítója: EFOP-1.5.3-16-2017-00107

MFP