Képviselő testület

Tisztelt Somogyvámosi Polgárok!

Magam és az újonnan megalakult képviselő-testület nevében köszönetemet szeretném kifejezni azért a bizalomért, mellyel az őszi választásokon megtiszteltek.

Örömmel tölt el, hogy céljaimat, jövőre vonatkozó terveimet ilyen sokan támogatják. Az ország, velemint a saját településünk gazdasági helyzetének ismeretében állítom, hogy nagy szükségünk van az együttgondolkodásra, az összefogásra. – A nagy teher is könnyű, ha sokan cipelik? mondja egy régi magyar közmondás, mely találóan kifejezi azt a módot, melynek szellemében dolgozni szeretnék a jövőben.

Fontos, hogy az elmúlt évek eredményeit megőrizve, stabilizáljuk a jelent, mert csak így tudjuk az előttünk álló feladatainkat megoldani. Az elmúlt hónapok szigorú takarékossági intézkedéseit kényszerültem bevezetni, melynek hatására önkormányzatunk gazdasági egyensúlya helyreállt. Az előttünk álló időszak legfontosabb feladatának tartom a szigorú,  ésszerű gazdálkodást, amelynek következményeként pályázati lehetőségeinket ki tudjuk használni.

Tisztelettel kérem megértő, segítő támogatásukat polgármesteri munkámhoz!

 

Dékányné Károly Marianna
polgármester

Tel.: +36 85 540 021
E-mail: polgarmester@somogyvamos.hu

1995-ben költöztem Somogyvámosra. Itt érzem otthon magam, itt találtam meg a vidéki életformában, a természettel összhangban azt az egyszerű életet, mely gyermekkorom óta végig kísért. Somogyvámoson, a falunkban alapítottam családot. 2009-ben született meg kisfiam.

Képviselőként dolgozok a helyi termelés felélesztéséért, a termények piacra jutásáért, amely által munkahelyeket és biztos megélhetést lehetne teremteni. Segíteni kívánom a fiatalok faluban való megtartását, valamint lakhatásuk megoldását. A falu számíthat beruházások előkészítésében és lebonyolításában való aktív részvételemre.

E-mail: rkd@1108.cc

2005-ben költöztem Somogyvámosra édesanyámmal és feleségemmel. 2008-ban született meg első kislányunk, aki hosszú idő óta az első kisbaba volt, aki helyileg is itt, Somogyvámoson született. Tavaly decemberben megszületett második gyermekünk. Szeretném látni, hogy gyermekeim nyugodt, biztonságos, emberközpontú társadalomban nőnek fel. Szeretném, hogy már gyermekkoruktól kezdve felismerjék az emberi értékeket és indíttatást érezzenek arra, hogy másoknak segítsenek.

Én azért dolgozok, hogy jöjjön több látogató Somogyvámosra, beinduljon a termálvíz hasznosítása, nyerjünk pályázatokat, teremtsünk munkahelyeket, így javuljon az Ön életminősége.

E-mail: rk@1108.cc

Az Államigazgatási Főiskolán igazgatásszervező képesítést szereztem, közigazgatási szakvizsgával rendelkezem.
Sok éves gyakorlatot szereztem az államigazgatási és az önkormányzati munka területén. Ezen belül is elsősorban a gyermekvédelmi és a gyámhatósági ügyekben segítek szívesen azoknak, akik gondjaikkal hozzám fordulnak.
Képviselőként fő feladatomnak meglévő intézményeink működésének zavartalan biztosítását tartom.
 

Humán szolgáltatások fejlesztése

Pályázati azonosítója: EFOP-1.5.3-16-2017-00107

MFP

„Tisztítsuk meg az Országot!" - 2021.